Arjen Slot

  • Werkzaam in: Sportcenter Renswoude
  • en eigen praktijk te Oostergo 48 in Lelystad.
  • Mobiel: 06 - 53 86 79 46
  • E-mail: arjen@allinfysio.nl
  • Werkzaam op: Maandag van 09.00-17.00u, woensdag van 08.30-12.00u (Sportcenter Renswoude). Woensdag- en donderdagavond van 18.00 tot 21.00u in Lelystad.
  • Online inplannen: Renswoude klik hier
  • Online inplannen: Lelystad klik hier
  • Facebook: All in Fysio Renswoude
    • Fysio Arjen Slot, Fysiotherapeut Renswoude en Lelystad